تورمجازی افتانا

حضور ضعیف نهاد های دولتی در الکامپ 90

22 آذر 1390 ساعت 18:14

پوشش ویژه خبری هفدهمین نمایشگاه الکامپکد مطلب: 183

آدرس مطلب: http://www.aftana.ir/fa/doc/gallery/183/1/حضور-ضعیف-نهاد-های-دولتی-الکامپ-90

افتانا
  http://www.aftana.ir