سازمان نظام صنفی درمورد الکامپ هجدهم نظرسنجی می کند
کد مطلب: 4449
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۳۸
 
حضور در شورای سیاستگزاری علیرغم تشکیل جلسات اندک و نزدیک به زمان برگزاری نیز راهکاری برای انعکاس نقطه نظرات و مشکلات احتمالی متقاضیان شرکت در الکامپ برگزیده شد.
سازمان نظام صنفی درمورد الکامپ هجدهم نظرسنجی می کند
 
 
Share/Save/Bookmark
به آگاهی فعالان صنعت فناوری اطلاعات کشور می‌رساند این سازمان برگزاری الکامپ را همواره به عنوان یک رویداد ملی تلقی کرده و با حضور خود در سطوح اجرا و نظارت بر آن بوده است بر اساس برآیند نظر فعالان صنف حداکثر تاثیرگذاری را داشته باشد. 

به گزارش افتانا(پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، لیکن همگان واقفند که عوامل موثر بر این رویداد، طیف وسیع و متنوعی را تشکیل می دهند که الزاما هر یک با نگاه و هدف متفاوتی به این رویداد می نگرند. با اینحال این سازمان سعی نموده است در ترسیم منافع ملی و مشترک این رویداد به انحا مختلف توجه عوامل و نهادهای تصمیم گیرنده در این خصوص را جلب نماید. 

راهبرد تعیین نقش این سازمان از همراه برای برگزاری بهتر این رویداد بجای شبهه «مانع» بر همین اساس اتخاذ گردیده است. حضور در شورای سیاستگزاری علیرغم تشکیل جلسات اندک و نزدیک به زمان برگزاری نیز راهکاری برای انعکاس نقطه نظرات و مشکلات احتمالی متقاضیان شرکت در الکامپ برگزیده شد. 

اینک این سازمان در نظر دارد ضمن جمع آوری نقاط قوت و ضعف الکامپ هجدهم بصورت عمومی و مشکلات خاص شرکت کنندگان، درخواست تشکیل شورای سیاستگزاری و تهیه گزارش تحلیلی از برگزاری الکامپ هجدهم، مشکلات احتمالی اعضا را نیز پیگیری نماید. 

لذا بدین وسیله دعوت می نماید که نقطه نظرات و مشکلات احتمالی را حداکثر تا تاریخ ۱۱/۱۰/۹۱ به این دبیرخانه به شماره تلفن ۸۸۷۳۴۴۹۹ ارسال و این سازمان را در انجام این فرآیند یاری رسانید.