افتانا 7 آذر 1390 ساعت 10:53 http://www.aftana.ir/fa/doc/news/107/همايش-ملی-دفاع-سايبری -------------------------------------------------- بهمن ماه برگزار می شود: عنوان : همايش ملی دفاع سايبری -------------------------------------------------- این همایش در روز های چهارشنبه و پنجشنبه ٥ و ٦ بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد متن : به گزارش افتانا، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهیبا محوریت سازمان پدافند غیرعامل، نخستینهمایش دفاع سایبریبرگزارمی نماید. این همایشدر روز های چهارشنبه و پنجشنبه ٥ و ٦ بهمن ماه سال جاری در تهرانبرگزار خواهد شد. مهمترین محورهای این همایش عبارتند از: الف) تهدیدات و دشمن شناسی در حوزه سایبر : آینده نگاری پدافند غیرعامل در مقابل تهدیدات سایبری تبیین و بررسی اثرات راهبردی شبکه های اجتماعی بر امنیت ملی کشورها بررسی و تبیین متدولوژی ها و سناریوهای مقابله با تهدیدات سایبری بررسی سناریوهای مختلف تهدیدات سایبری بیان و معرفی نمونه ها در زمینه حملات سایبری ب) راهبردها و راهكارهای دفاع سایبری : برنامه ریزی استراتژیك در حوزه دفاع سایبری تبیین راهبردهای دفاع سایبری و به روز رسانی آنها بررسی الگوهای حقوقی در زمینه تهدیدات سایبری و راهکارهای حفظ حقوق کشور تببین ضرورت و نیاز به استقرار و راه اندازی مركز دفاع سایبری تبیین جایگاه جامعه دانش بنیان و جامعه اطلاعاتی و تاثیر آن در افتا بررسی راهکارهای دست یابی به توانمندی کاهش آسیب پذیری کشور و به حداقل رساندن تأثیر تهدیدات و افزایش هزینه حملات سایبری دشمن ج) بررسی وضعیت موجود : بررسی آمادگی سازمان ها و دستگاه ها جهت حضور و تامین فضای امن در فتا و تبیین نقش بخش های مختلف در تامین افتا تبیین و تعیین نقش دستگاه های مسوول در حوزه های دفاع، فرهنگ، ارتباطات، صنعت، اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی، امنیت و رسانه بررسی زیرساخت موجود كشور از لحاظ توانایی مقابله با تهدیدات سایبری تبیین برنامه های سازمان ها در حفاظت از اطلاعات سازمانی بررسی میزان تحقق سند افتا و چالش های پیش روی آن علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش به نشانی cyberconf.ir مراجعه کنند.