افتانا 10 ارديبهشت 1398 ساعت 11:00 http://www.aftana.ir/fa/doc/gallery/15296/1/همایش-روز-دختران-ict-دریچه-دوربین -------------------------------------------------- عنوان : همایش روز دختران و ICT از دریچه دوربین علیرضا صالحی -------------------------------------------------- همایش روز دختران و آی‌سی‌تی روز پنج‌شنبه پنجم اردیبهشت‌ماه ۹۸ به همت سازمان فناوری اطلاعات در باغ کتاب تهران برپا شد. متن : همایش روز دختران و آی سی تی روز پنج شنبه پنجم اردیبهشت ماه ۹۸ به همت سازمان فناوری اطلاعات در باغ کتاب تهران برپا شد. به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، این رویداد با تعدادی کارگاه و پنل همراه بود که در این پنل ها موضوعاتی مثل مقابله با مسائلی مانند زنان علیه زنان مطرح شد و جنگیدن برای تحقق برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی بر اساس تجربیات شخصی و مسائل روز ایران و جهان برای اثبات زنان در سطوح تخصصی متفاوت توسط زنانی که خود از کارآفرینان حوزه فناوری در کشور هستند، بیان شد. در ادامه تصاویری از این رویداد ببینید.