افتانا 7 شهريور 1397 ساعت 15:30 http://www.aftana.ir/fa/doc/news/14431/بررسی-پروتکل-های-امنیتی-سخت-افزار -------------------------------------------------- اختصاصی افتانا عنوان : بررسی «پروتکل­‌های امنیتی و سخت‌افزار» توسط دکتر منصوره اژه­‌ای -------------------------------------------------- در پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران دکتر منصوره اژه­‌ای به ارائه مقاله درباره «پروتکل­‌های امنیتی و سخت‌افزار» پرداخت. متن : در پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران دکتر منصوره اژه ای به ارائه مقاله درباره پروتکل های امنیتی و سخت افزار پرداخت. به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، در سلسله نشست های عصر روز هفتم شهریورماه ۹۷ پانزدهمین کنفرانس انجمن رمز ایران به ارائه مقاله درباره پروتکل های امنیتی و سخت افزار پرداخت. امروز آخرین روز پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران بوده است.