افتانا 11 آذر 1393 ساعت 17:17 http://www.aftana.ir/fa/doc/news/8725/تاکنون-اثری-رجین-کشور-پیدا-نشده -------------------------------------------------- رییس مرکز مدیریت امداد و عملیات رخدادهای رایانه‌ای: عنوان : تاکنون اثری از رجین در کشور پیدا نشده است -------------------------------------------------- رییس مرکز ماهر ضمن بیان این‌که هنوز اثری از آلودگی به رجین در کشور یافت نشده، دلیل شناسایی و ارایه گزارش حملات احتمالی ویروس‌هایی نظیر رجین توسط شرکت‌های بین‌المللی خارجی را تامین آنتی‌ویروس‌ها از خارج کشور اعلام کرد. متن : رییس مرکز ماهر ضمن بیان این که هنوز اثری از آلودگی به رجین در کشور یافت نشده، دلیل شناسایی و ارایه گزارش حملات احتمالی ویروس هایی نظیر رجین توسط شرکت های بین المللی خارجی را تامین آنتی ویروس ها از خارج کشوراعلام کرد. به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، مهندس مسعود بیکلریان رییس مرکز مدیریت امداد و عملیات رخدادهای رایانه ای (ماهر) گفت: تاکنون شواهدی مبنی بر اثبات وقوع حمله به دستگاه های مختلف فعال در کشور توسط انتشار بدافزار رجین به دست نیامده است.با این وجود در حال بررسی امکان آلودگی در اهداف احتمالی هستیم. ویبا اشاره به این کهبه تمام سازمان ها در زمینه این بدافزار اطلاع رسانی و هشدارهای لازم در این زمینه ارایه شده است؛ اظهار داشت: در هر حال وقوع چنین حملاتی در فضای مجازی برای همه کشورها محتمل است و همیشه باید آماده برخورد با چنین تهدیداتی باشیم. مهندسبیگلریان درباره این که چرا انتشار بدافزارهای این چنینیاز سوی شرکت های بین المللی اعلام می شود، گفت: آنتی ویروس های ما از خارج تامین می شود و به دلیل شبکه گسترده این آنتی ویروس ها در تمام جهان، این اطلاعات در وهله نخست به این شرکت ها ارایه می شود. سازمان فناوری اطلاعات به دنبال اعلام خبر حمله بدافزار رجین توسط شرکت امنیتی سیمانتک در هفته های گذشته،سریعا اقدامات پیش گیرانه و واکنشی را به منظور مقابله با این بدافزار آغاز کرد.