افتانا 17 مهر 1397 ساعت 13:00 http://www.aftana.ir/fa/doc/news/14577/حمله-هکرهای-روس-مرکز-تحقیقات-سرطان-بریتانیا -------------------------------------------------- ادعای کارشناسان امنیت سایبری RiskIQ عنوان : حمله هکرهای روس به مرکز تحقیقات سرطان بریتانیا -------------------------------------------------- کارشناسان امنیت سایبری RiskIQ مدعی شدند که هکرهای روسی مرکز تحقیقات سرطان بریتانیا را هدف حمله سایبری قرار دادند. متن : کارشناسان امنیت سایبری RiskIQ مدعی شدند که هکرهای روسی مرکز تحقیقات سرطان بریتانیا را هدف حمله سایبری قرار دادند. به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، کارشناسان امنیت سایبری ادعا کردند گروهی که اقدام به هک این مرکز کرده اند همان هکرهایی هستند که خطوط هوایی بریتانیا (British Airways) را هدف حملات خود قرار داده بودند. این گروه با نام Magecart معروف شده و در جریان این حمله سایبری کارت های اعتباری مردم را از طریق وب سایت ها سرقت می کند. این حمله بر اساس روش فیشینگ انجام شده و از این طریق اطلاعات بسیاری از کاربران سرقت شده است. کارشناسان امنیت سایبری شرکت RiskIQ اظهار کردند که این گروه هکری با طراحی حملات فیشینگ اطلاعات کارت های اعتباری افراد را سرقت کرده اند. در گزارش این کارشناسان آمده است که هکرها کدهای مخربی نوشته اند که اطلاعات کارت های اعتباری مشتریان را سرقت می کند. سخنگوی این شرکت تایید کرد که این حمله از ژانویه سال ۲۰۱۸ در جریان بوده و از آن زمان تاکنون هکرها موفق شدند اطلاعات بیش از ۴۰ هزار نفر را سرقت کنند.