افتانا 24 شهريور 1399 ساعت 11:02 http://www.aftana.ir/fa/doc/news/17017/حمله-سرورهای-کلود-اغلب-سرقت-رمزارز -------------------------------------------------- عنوان : حمله به سرورهای کلود اغلب برای سرقت رمزارز است -------------------------------------------------- حملات سایبری به سرورهای کلود روز‌به‌روز در حال افزایش است و علت اصلی این مسئله سرقت رمزارز است. این حملات در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل ۲۵۰ درصد افزایش یافته است. متن : حملات سایبری به سرورهای کلود روز به روز در حال افزایش است و علت اصلی این مسئله سرقت رمزارز است. این حملات در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل ۲۵۰ درصد افزایش یافته است. به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، هدف اکثر حملات سایبری به سرورهای کلود سرقت رمزارز است. بررسی های موسسه تحقیقاتی آکواسکیوریتی نشان می دهد بخش زیادی از هکرها زیرساخت های کلود را با هدف انتشار بدافزار و سرقت رمزارز هدف قرار می دهند. این در حالی است که قبلا این حملات با هدف سرقت اطلاعات حساس صورت می گرفت. گزارش جدید این موسسه که با بررسی ۱۶۳۷۱ حمله به سیستم های کلود از ژوئن سال ۲۰۱۹ تا جولای سال ۲۰۲۰ تهیه شده، نشان می دهد حملات یادشده در عرض یک سال ۲۵۰ درصد بیشتر شده است. اگرچه هدف اصلی حمله به سرورهای کلود سرقت رمزارز بوده، اما بخشی از این حملات هم به منظور اجرای حملات دی او اس صورت گرفته است. ازسوی دیگر بخش زیادی از حملات مذکور توسط گروه های خرابکار سازمان یافته صورت می گیرد و تنوع و میزان تخریب ناشی از استفاده از بدافزارهای گوناگون روز به روز در حال افزایش است.