افتانا 22 آذر 1390 ساعت 18:14 http://www.aftana.ir/fa/doc/gallery/183/1/حضور-ضعیف-نهاد-های-دولتی-الکامپ-90 -------------------------------------------------- تورمجازی افتانا عنوان : حضور ضعیف نهاد های دولتی در الکامپ 90 -------------------------------------------------- پوشش ویژه خبری هفدهمین نمایشگاه الکامپ متن :