افتانا 30 آذر 1390 ساعت 10:36 http://www.aftana.ir/fa/doc/news/220/آزمایشگاههای-امنیت-مجازی-بخش-خصوصی-دانشگاهها-ایجاد-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : آزمایشگاههای امنیت مجازی در بخش خصوصی و دانشگاهها ایجاد می شود -------------------------------------------------- اين راستا تسهيلاتي به صورت وام هاي با درصد كم به شركت هاي خصوصي و اعتبارات پژوهشي به دانشگاه ها اعطاء شده است تا به تحقيقات و ارايه خدمات تخصصي در زمينه امنيت فضاي مجازي بپردازند متن : یك مقام مسئول در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از تشكیل آزمایشگاه های امنیت مجازی در بخش خصوصی و دانشگاهها خبر داد و گفت: دریك سال گذشته بیش از ۱۵ شركت خصوصی و ۱۵ دانشگاه به منظور ارایه خدمات آزمایشگاه های امنیت تسهیلات دریافت كرده اند. دكتر 'كمال محامدپور' ، دبير ستاد توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري روز با اعلام اين مطلب افزود: به منظور افزايش ظرفيت در فضاي سايبر و اينترنت در كشور معاونت علمي فناوري رياست جمهوري به ايجاد آزمايشگاه هاي تحقيقاتي مرجع در بخش امنيت فضاي سايبر پرداخت. وي افزود: در اين راستا تسهيلاتي به صورت وام هاي با درصد كم به شركت هاي خصوصي و اعتبارات پژوهشي به دانشگاه ها اعطاء شده است تا به تحقيقات و ارايه خدمات تخصصي در زمينه امنيت فضاي مجازي بپردازند. دبير ستاد توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ميزان اعتبارات و وام هاي ارايه شده به مراكز تخصصي را يك تا پنج ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: تاكنون به ۱۵ شركت خصوصي و ۱۵ دانشگاه به منظور ارايه خدمات در بخش امنيت فضاي سايبرپرداخت شده است . وي دربخش ديگري از سخنان خود آموزش الكترونيكي و مجازي به همراه استفاده از خط و زبان فارسي در شبكه اينترنت و اينترانت را از ديگر اولويت هاي كارگروه فناوري اطلاعات دانست و خاطرنشان كرد: ايران نيز مانند ديگر كشور ها قصد دارد تا زبان بومي خود را در محيط مجازي به كار گيرد. دبير ستاد توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات معاونت علمي فناوري رياست جمهوري خاطرنشان كرد: در حوزه فناوري اطلاعات بايد نهادي ايجاد هماهنگي در اين حوزه را بر عهده بگيرد و در اين راستا جايگاه ستاد توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بيشتر و پررنگتر ديده مي شود.