افتانا 16 آذر 1398 ساعت 8:58 http://www.aftana.ir/fa/doc/news/16083/تولید-پردازنده-ها-حافظه-های-کامپیوتری-سریع-تر-ابزارهای-جدید -------------------------------------------------- عنوان : تولید پردازنده‌ها و حافظه‌های کامپیوتری سریع‌تر با ابزارهای جدید -------------------------------------------------- پردازنده‌ها و حافظه‌های کامپیوتری سریع‌تری همراه با ابزارهای جدید تولید می‌شوند. متن : پردازنده ها و حافظه های کامپیوتری سریع تری همراه با ابزارهای جدید تولید می شوند. به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، محققان دانشگاه آکسفورد توانستند یک ابزار قابل برنامه نویسی در مقیاس نانو تولید کنند که برای اولین بار ارتباط بین سیستم های پردازش الکترونیکی و اپتیکی را برقرار می کند. این ابزار الکترو اپتیکی با استفاده از فوتون ها یا الکترون ها برنامه ریزی می شود و امکان تولید حافظه ها و پردازنده های سریع تر و کم مصرف تر را فراهم می کند. به گفته محققان، پردازش اطلاعات با سرعت نور یک آرزوی دست نیافتی بوده است، اما اکنون با توسعه فناوری، به یک هدف قابل دستیابی بدل شده است. استفاده از نور برای رمزگذاری و انتقال اطلاعات، امکان اجرای این فرایندها را با سرعتی بسیار نزدیک به سرعت نور در اختیار می گذارد. با وجود این که اخیرا امکان استفاده از نور برای پردازش اطلاعات به صورت عملی به نمایش درآمده است، تاکنون جای خالی یک دستگاه کم حجم برای برقراری ارتباط بین این فناوری جدید و معماری الکترونیکی کامپیوترهای عادی احساس می شود. ناسازگاری سیستم های پردازشی اپتیکی و الکترونیکی از تفاوت بین حجم تعامل الکترون و فوتون ناشی می شود. در واقع برای این که تراشه های الکترونیکی کارآیی لازم را داشته باشند، باید ابعاد کوچکی داشته باشند، اما از آنجا که طول موج های نور بزرگتر از طول موج های الکترون است، تراشه های اپتیکی باید ابعاد بزرگی داشته باشند تا به طور موثر عمل کنند. برای حل این مشکل محققان دستگاهی را ساختند که قادر است نور را در ابعاد نانو محدود کند. این دستگاه با استفاده از یک پدیده تحریک کننده الکترومغناطیسی موسوم به پلاریتون پلاسمون های سطحی، نور را در ابعاد نانو فشرده می کند. این میزان فشردگی به همراه افزایش قابل توجه چگالی انرژی، امکان برقراری ارتباط بین سیگنال های الکترون و فوتون ها و در نتیجه ذخیره و پردازش اطلاعات را با سرعت نور فراهم می کند.