نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۱۲۳
کسی از سرانجام غرفه های ارزی-ریالی خبر ندارد
 

کسی از سرانجام غرفه های ارزی-ریالی خبر ندارد

بیش از دو هفته از پایان نوزدهمین دوره نمایشگاه الکامپ گذشته است؛ اما هنوز نه شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به طور رسمی میزان متراژ ارزی غرفه‌ها را اعلام کرده و نه مجری الکامپ آماری ارایه داده است. این موضوع موج