نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۱۲۳
سازمان نظام صنفی درمورد الکامپ هجدهم نظرسنجی می کند
۱۰ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۳۸
 

سازمان نظام صنفی درمورد الکامپ هجدهم نظرسنجی می کند

حضور در شورای سیاستگزاری علیرغم تشکیل جلسات اندک و نزدیک به زمان برگزاری نیز راهکاری برای انعکاس نقطه نظرات و مشکلات احتمالی متقاضیان شرکت در الکامپ برگزیده شد.