جی دیتا برای مقابله با حملات آنلاین بانکی

شرکت آواژنگ سیستم , 7 اسفند 1390 ساعت 13:00

آشنایی با نرم افزار G DATA Bank Gaurdکد مطلب: 497

آدرس مطلب: https://www.aftana.ir/fa/doc/article/497/جی-دیتا-مقابله-حملات-آنلاین-بانکی

افتانا
  https://www.aftana.ir