آپا شریف برگزار کرد:

نخستین دوره مسابقات هک و نفوذ

آپا شریف , 30 شهريور 1390 ساعت 11:02

دانشگاه صنعتی شریف نخستین دوره مسابقات هک و نفوذ را در تیرماه سال جاری برگزار کرد.کد مطلب: 5

آدرس مطلب: https://www.aftana.ir/fa/doc/gallery/5/1/نخستین-دوره-مسابقات-هک-نفوذ

افتانا
  https://www.aftana.ir