در رشد صدور کارت و نصب دستگاههای خودپرداز

پست بانک در رتبه اول است

خبرگزاری مهر , 10 ارديبهشت 1391 ساعت 21:40

براساس گزارش بانک مرکزی، پست بانک ایران از نظر رشد صدور کارت های بانکی و نصب دستگاههای خودپرداز در میان بانک های دولتی و خصوصی رتبه اول را از آن خود کرده است.


براساس گزارش بانک مرکزی، پست بانک ایران از نظر رشد صدور کارت های بانکی و نصب دستگاههای خودپرداز در میان بانک های دولتی و خصوصی رتبه اول را از آن خود کرده است. 

به گزارش افتانا(پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات )براساس آمارهای منتشر شده بانک مرکزی از آمار ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک شبکه بانکی کشور در سال گذشته، پست بانک در بخش خودپردازهای منصوبه ۳۲۹ درصد و در بخش کارتهای صادره ۲۱۶ درصد رشد داشته و توانسته با پیشی گرفتن از سایر بانک های خصوصی و دولتی رتبه اول را به خود اختصاص دهد و در بخش پایانه های فروشگاهی (POS) نیز با ۸۹ درصد رشد، رتبه سوم را بدست بیاورد.

تعداد کارت های صادره از سوی شبکه بانکی در سال ۹۰ بیش از ۱۷۴ میلیون، دستگاه های خودپرداز (ATM) بیش از ۲۶ هزار و ۶۲۶ دستگاه و پایانه های فروشگاهی (POS) منصوبه نیز بیش از ۲ میلیون و ۱۸۴ هزار دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۳۶، ۲۹ و ۴۴ درصد رشد داشته است.

از مجموع ۱۷۴ میلیون کارت بانکی صادره به ازای هر نفر و هرخانوار به ترتیب؛ بالغ بر ۲.۳ و ۹.۴ عدد کارت اعم از نقدی و غیرنقدی و از مجموع ۲۱ هزار شعبه به ازای هر شعبه نزدیک به ۱.۳ دستگاه خودپرداز نصب شده و از مجموع یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد صنفی نیز تنها در ۶۰۰ هزار واحد صنفی دستگاه های پایانه فروشگاهی نصب شده که به ازای هر ۳۴ نفر ایرانی یک پایانه فروشگاهی وجود دارد.


کد مطلب: 1084

آدرس مطلب: https://www.aftana.ir/fa/doc/news/1084/پست-بانک-رتبه-اول

افتانا
  https://www.aftana.ir