شماره اکتبر ماهنامه SANS منتشر شد

از رایج‌ترین اشتباهات مربوط به ایمیل اجتناب کنید

28 مهر 1400 ساعت 16:48

شماره ماه اکتبر ماهنامه sans درباره جلوگیری از رایج‌ترین اشتباهات مربوط به ایمیل است.


شماره ماه اکتبر ماهنامه sans درباره جلوگیری از رایج‌ترین اشتباهات مربوط به ایمیل است.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، ایمیل هنوز یکی از راه‌های اصلی ارتباطی ما، هم در زندگی شخصی و هم در زندگی حرفه‌ای است. با این حال ما می‌توانیم با اشتباهاتی به ظاهر ساده هنگام استفاده از آن به بدترین دشمن خودمان تبدیل شویم.

شماره ماه اکتبر ماهنامه SANS که به کوشش شرکت شبکه امن در راستای افزایش آگاهی کاربران رایانه از امنیت اطلاعات منتشر می‌شود بخوانید که چگونه می‌توانید از رایج‌ترین اشتباهات مربوط به ایمیل اجتناب کنید.

نسخه کامل این ماهنامه در فایل پیوستی بالای همین مطلب قابل دریافت است.


کد مطلب: 18405

آدرس مطلب: https://www.aftana.ir/fa/doc/news/18405/رایج-ترین-اشتباهات-مربوط-ایمیل-اجتناب-کنید

افتانا
  https://www.aftana.ir