تهیه مدل مفهومی نقشه دولت الکترونیک
کد مطلب: 8508
تاریخ انتشار : جمعه ۹ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۰
 
معاون امور سیستم ها و دولت الکترونیک معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت رئیس جمهور با اشاره به تهیه مدل مفهومی نقشه دولت الکترونیک کشور گفت: طبق ماده دوم آیین نامه قرار است تا پایان سال ۹۳ شناسنامه خدمات دولت الکترونیک دستگاه های اجرایی توسط این دستگاه ها تکمیل شود.
تهیه مدل مفهومی نقشه دولت الکترونیک
 
 
Share/Save/Bookmark
معاون امور سیستم ها و دولت الکترونیک معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت رئیس جمهور با اشاره به تهیه مدل مفهومی نقشه دولت الکترونیک کشور گفت: طبق ماده دوم آیین نامه قرار است تا پایان سال ۹۳ شناسنامه خدمات دولت الکترونیک دستگاه های اجرایی توسط این دستگاه ها تکمیل شود. 

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، دکتر شاه پری در همایش الزامات اجرایی نقش راه توسعه دولت الکترونیکی در سخنانی با عنوان "تبیین تکالیف دستگاه های اجرایی و استانداریها بر اساس آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی" با اشاره به ماده ۳۷ و ۴۰ فصل ۵ قانون خدمات مدیریت کشوری که ارتباط مستقیم با حوزه دولت الکترونیک دارد گفت: این مواد به صورت کاملتر مجددا در نسخه جدید این قانون که در دولت هست و قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود، وجود دارد.

وی با بیان بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه افزود: این ماده دولت را مکلف کرده نقشه راه دولت الکترونیک را تهیه و خدمات را به مردم ارایه دهد. 

شاه پری در مورد اصلاح بهبود روشهای انجام کار نیز افزود: دستگاه های اجرایی طبق ماده سوم آیین نامه موظف شدند با هدف تسریع در انجام کار و کاهش هزینه ها و زمان، روشهای انجام کار خود را در وب سایت ها قرار دهند و مستندات لازم را جهت تایید به معاونت توسعه ارائه دهند.