مهندس جهانگرد
رویکرد سازمان فناوری اطلاعات محدودیت نیست
کد مطلب: 8511
تاریخ انتشار : جمعه ۹ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۰
 
معاون وزیر ارتباطات در همایش تبیین الزامات اجرایی نقشه راه دولت الکترونیک گفت: رویکرد سازمان فناوری اطلاعات محدودیت نیست بلکه ایجاد تسهیلات و کم کردن خانه های بوروکراسی، برای ایجاد تمرکز و هماهنگی ملی است.
رویکرد سازمان فناوری اطلاعات محدودیت نیست
 
 
Share/Save/Bookmark
معاون وزیر ارتباطات در همایش تبیین الزامات اجرایی نقشه راه دولت الکترونیک گفت: رویکرد سازمان فناوری اطلاعات محدودیت نیست بلکه ایجاد تسهیلات و کم کردن خانه های بوروکراسی، برای ایجاد تمرکز و هماهنگی ملی است.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، رئیس دولت الکترونیک به تداخل حوزه های مرتبط با امنیت اشاره کرد و گفت: با هماهنگی نهادهای بالادستی موضوع امنیت را ساماندهی می کنیم تا با یکپارچه سازی، اثربخشی نیز در این بخش تقویت شود. 

وی به شکاف کشور ایران و کشورهای پیشرفته اشاره کرد و گفت: شکاف دیجیتالی مرتبط با مباحث امنیتی است و اگر نتوانیم این فاصله را پر کنیم بازار را از دست خواهیم داد و دیگران بر ما سوار خواهند شد.

مهندس جهانگرد با بیان اینکه دولت برای توسعه کشور از صنعت فناوری اطلاعات به عنوان ابزار توسعه پرشی استفاده می کنند گفت: سیستم های اطلاعاتی به عنوان ابزارهای کلیدی مطرح اند و دیتاهای مکان محور، سرمایه توسعه است و ارزش افزوده خلق می کند.

مرجع : افتانا