بانک مرکزی اعلام کرد:
بانک های برتر در صدور کارت و نصب خودپرداز و کارتخوان
کد مطلب: 984
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۵۱
 
عملکرد میزان صدور کارت و نصب خودپرداز و پایانه های فروشگاهی در سال ۹۰ از سوی بانک مرکزی منتشر شد. بر این اساس تعداد کارت صادره از سوی شبکه بانکی در سال ۹۰ از مرز ۱۷۴ میلیون گذشت.
بانک های برتر در صدور کارت و نصب خودپرداز و کارتخوان
 
 
Share/Save/Bookmark
عملکرد میزان صدور کارت و نصب خودپرداز و پایانه های فروشگاهی در سال ۹۰ از سوی بانک مرکزی منتشر شد. بر این اساس تعداد کارت صادره از سوی شبکه بانکی در سال ۹۰ از مرز ۱۷۴ میلیون گذشت.
 
همچنین تعداد دستگاه های خودپرداز نیز عدد ۲۶ هزار و ۶۲۶ دستگاه رسید و تعداد کارتخوانهای منصوبه شبکه بانکی مرز دو میلیون و ۱۸۴ هزار دستگاه را پشت سر گذاشت.

به گزارش افتانا، بنابر تازه ترین گزارش بانک مرکزی درباره آمار ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک تا پایان اسفند ماه۱۳۹۰ تعداد کارتهای صادره شبکه بانکی در پایان اسفند سال ۹۰ به میزان ۱۷۴ میلیون و ۲۵ هزار و ۸۳ فقره رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل که تعداد کارتهای صادره ۱۲۸ میلیون و ۴۱۳ هزار رسیده بود بیش از ۳۶ درصد رشد را نشان می دهد.

در همین حال در بخش خودپرداز شبکه بانکی با نصب بالغ بر ۲۶ هزار و ۶۲۶ دستگاه خودپرداز تا پایان سال ۹۰ رشدی ۲۹ درصدی را نسبت به پایان سال ۸۹ در کارنامه خود ثبت کردند. میزان خودپرداز ها در پایان سال ۸۹ بالغ بر ۲۰ هزار و ۶۲۳ دستگاه گزارش شده بود.

همچنین تعداد پایانه های فروشگاهی در پایان سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۲۳۷ دستگاه رسید که نسبت به زمان مشابه سال قبل که شمار کارتخوانها حدود یک میلیون و ۵۱۳ هزار دستگاه بود ۴۴ درصد رشد را نشان می دهد.

همچنین ۴۳ هزار و ۴۶ دستگاه پایانه در شعب نصب شده است.

عملکرد کارت صادره

در بخش کارت از نظر تعداد کارت صادره بانکهای ملت با ۳۱,۸۹۵,۶۷۲، ملی با ۲۸,۱۶۱,۲۳۸ ،صادرات۲۶,۷۶۳,۴۶۷،کشاورزی ۱۶,۱۶۰,۴۳۹، سپه ۱۶,۰۵۸,۰۷۸ و تجارت ۱۱,۸۶۹,۵۴۰ در رتبه های اول تا ششم قرار دارند. این شش بانک با صدور نزدیک ۱۳۱ میلیون کارت بیش از ۷۵ درصد کل کارتهای صادره بانکی را به خود اختصاص داده اند.

همچنین از نظر درصد رشد، بانکهای پست بانک با رشد ۲۱۶ درصدی، قرض الحسنه مهر با ۱۸۴ درصد رشد ، توسعه صادرات با ۱۷۲ درصد رشد ، سامان با ۱۱۴ درصد رشد و پاسارگاد با ۹۷ درصد رشد در رتبه های اول تا پنجم قرار دارند و از رشد سه رقمی یا نزدیک سه رقمی برخوردار بوده اند.

خودپرداز های منصوبه

همچنین در بخش خودپرداز های نصب شده از نظر تعداد بانکهای ملی با نصب ۵ هزار و ۶۴۱ دستگاه، صادرات با ۳,۷۱۶

ملت با ۳ هزار و ۱۱۷ دستگاه ، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۸۳ دستگاه ،سپه با ۲ هزار و ۱۷۸ دستگاه و تجارت با نصب یک هزار و ۲۸۳ دستگاه خودپرداز در رتبه اول تا ششم قرار گرفته اند.

از نظر درصد رشد ، بانکهای پست بانک و قرض الحسنه مهر از رشد های سه رقمی به ترتیب ۳۲۹ و ۱۴۶ درصدی برخوردار بوده اند.

پایانه های فروشگاهی

در بخش پایانه های فروشگاهی نیز از نظر تعدادکارتخوان منصوبه بانک های صادرات با ۳۸۴,۵۲۹ هزار دستگاه منصوبه، بانک ملی با ۳۸۴,۰۷۵ دستگاه منصوبه، ملت با۳۳۹,۱۰۰ دستگاه منصوبه، پارسیان با ۲۸۵,۶۱۶ دستگاه منصوبه، تجارت با ۱۶۵,۰۰۰دستگاه منصوبه و کشاورزی با ۱۳۶,۲۴۶دستگاه منصوبه در رتبه های اول تا ششم قرار گرفته اند.

بیشترین درصد رشد پایانه های فروشگاهی در سال ۹۰ به بانک سپه با ۳۵۰ درصد رشد، مسکن با ۱۳۳ درصد ، پست بانک با ۸۹ درصد رشد،ملی با ۷۴ درصد رشد، سامان نیز با ۶۴ درصد رشد اختصاص یافته که در رتبه های اول تا ششم قرار گرفته اند.

تحلیل ارقام

رسیدن تعداد کارت صادره به بیش از ۱۷۴ میلیون قطعه به معنی رسیدن سرانه کارت به ازای هر ایرانی(جمعیت ۷۵ میلیون نفری ایران) بالغ بر ۲.۳ کارت است همچنین به ازای هر خانوار ایرانی (۱۸.۵ میلیون خانوار)بیش از ۹.۴ کارت بانکی اعم از نقدی یا غیر نقدی وجود دارد.

همچنین در بخش خودپرداز به ازای هر شعبه بانکی (۲۱ هزار شعبه بانکی) نزدیک ۱.۳ خودپرداز نصب است. همچنین سرانه خودپرداز نیز به ازای هر ۲هزار و ۸۰۰ نفر یک خودپرداز در کشور نصب شده است.

در بخش پایانه های فروشگاهی به ازای هر ۳۴ نفر ایرانی یک پایانه فروشگاهی وجود دارد. همچنین اگر واحد های صنفی در ایران را حدود ۱میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در نظر بگیریم در هر واحد ۱.۵ کارتخوان وجود دارد اما ارقام واقعی نشان می دهد که تنها در ۶۰۰ هزار واحد صنفی کارتخوانهای شبکه بانکی راه پیدا کرده در نتیجه در هر واحد صنفی دارای کارتخوان هم اکنون به طور متوسط ۳.۷ پایانه فروشگاهی وجود دارد.