افتانا 18 تير 1391 ساعت 13:20 https://www.aftana.ir/fa/doc/gallery/1928/1/نشست-خبری-معرفی-کسپرسکی-فارسی-گزارش-تصویری -------------------------------------------------- لحظاتی پیش: عنوان : نشست خبری معرفی کسپرسکی فارسی (گزارش تصویری) -------------------------------------------------- متن : نشست خبری ورود کسپرسکی فارسی  به بازار ایران لحظاتی پیش برگزار شد. افتانا به زودی  مشروح این نشست را نیز منتشر خواهد کرد.