افتانا 13 اسفند 1390 ساعت 16:47 https://www.aftana.ir/fa/doc/gallery/580/1/چند-لحظه-کنگره-جهانی-موبایل-بارسلونا-2012 -------------------------------------------------- تور مجازی افتانا عنوان : چند لحظه در کنگره جهانی موبایل-بارسلونا 2012 -------------------------------------------------- کنگره جهانی موبایل امسال در شهر باسلون اسپانیا برگزار شد متن :