درخواست همکاری

کلیه علاقمندانی که مایلند در بخش های مختلف با پایگاه خبری افتانا همکاری داشته باشند، می توانند روزمه یک صفحه ای خود را به نشانی پست الکترونیک info@aftana.ir ارسال کنند. بدیهی است درخواست های رسیده، بررسی شده و در صورت نیاز با ارسال کنندگان تماس گرفته خواهد شد. همچنین ارسال اخبار نیز به همین شیوه قابل انجام است.

نام :
تلفن همراه :
آدرس ايميل :