انتشار «الزامات اجرایی خدمت آزمون و ارزیابی در اجرای پروژه‌های آزمون نفوذپذیری»
کد مطلب: 16204
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۹
 
مرکز مدیریت راهبردی افتا، «سند الزامات اجرایی خدمت آزمون و ارزیابی در اجرای پروژه‌های آزمون نفوذپذیری» را تدوین و منتشر کرد.
انتشار «الزامات اجرایی خدمت آزمون و ارزیابی در اجرای پروژه‌های آزمون نفوذپذیری»
 
 
Share/Save/Bookmark
مرکز مدیریت راهبردی افتا، «سند الزامات اجرایی خدمت آزمون و ارزیابی در اجرای پروژه‌های آزمون نفوذپذیری» را تدوین و منتشر کرد.

​به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، یکی از گرایش‌های مهم در طرح سامان‌دهی خدمات افتا، گرایش آزمون و ارزیابی امنیتی است که خدمات آزمون نفوذپذیری به سازمان‌ها ارائه می‌دهد. مرکز مدیریت راهبردی افتا، «سند الزامات اجرایی خدمت آزمون و ارزیابی در اجرای پروژه‌های آزمون نفوذپذیری» را تدوین و منتشر کرد.

این سند به منظور سامان‌دهی اجرای پروژه‌های آزمون نفوذپذیری و بهبود فرایندی در ارائه خدمت دارندگان پروانه فعالیت در این حوزه و به‌عنوان یکی از معیارهای اساسی در ارزیابی و سطح‌بندی متقاضیان دریافت پروانه فعالیت در این گرایش، تدوین و منتشر شده‌است.

«سند الزامات اجرایی خدمت آزمون و ارزیابی در اجرای پروژه‌های آزمون نفوذپذیری» دربردارنده‌ الزامات قبل از شروع ارائه خدمت، حین ارائه خدمت و پس از اتمام آن و همچنین مشخصات شبکه‌ آزمون و چگونگی گزارش‌دهی پروژه‌های آزمون نفوذپذیری سامانه‌ها، تجهیزات، سرویس‌ها و زیرساخت‌هاست. رعایت الزامات این سند برای تمامی دارندگان پروانه فعاليت افتا در حوزه آزمون و ارزیابی امنیتی، الزامی است.
مرجع : مرکز مدیریت راهبردی افتا